Η Mount Street ολοκληρώνει την πρώτη καινοτόμο χρηματοδοτική λύση για την Ισπανική εταιρία διαχείρισης αποβλήτων Cointer

  • John Channing
  • May 26, 2021
  • Εντός του 2020, απονεμήθηκε στην κοινοπραξία της Cointer (60%) και της Proyecto Azaria (40%) 10ετές συμβόλαιο ΣΔΙΤ με την τοπική κυβέρνηση στην περιοχή Mogan στο Las Palmas, των Καναρίων Νήσων, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης. Η Κοινοπραξία είναι υπεύθυνη για την εξαγορά και διαχείριση των απαιτούμενων στοιχείων ενεργητικού και την επάνδρωση των σχετικών δραστηριοτήτων. Οι νέες εγκαταστάσεις, οι οποιες αποτελούν σημαντική αναβάθμιση ως προς την φιλικότητα προς το περιβάλλον, σε μια περιοχή χαρακτηρισμένη ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, θα δώσουν στις τοπικές δημοτικές αρχές την δυνατότητα συλλογής των απορριμάτων με σημαντικά μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άθρακα και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Η διαχείριση αποβλήτων είναι κεντρική στην στρατηγική της Cointer η οποία συνεργάζεται με πλειάδα δήμων στην Ισπανία σε αυτόν τον τομέα.
  • Η Mount Street λειτούργησε ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος, βοηθώντας την Cointer να σχεδιάσει, αναδιαρθρώσει και χρηματοδοτήσει μία καινοτόμα χρηματοοικονομική λύση.
  • Η 8ετής χρηματοδότηση με περιορισμένες εξασφαλίσεις (ring-fenced) ύψους €7εκ χωρίς εξωτερική εγγυητική υποστήριξη ολοκληρώθηκε με την Société Générale Equipment Finance δομημένη ως χρηματοδοτικής μίσθωση. Ο Όμιλος Sanne θα αναλάβει ρόλο εκπροσώπου των πιστωτών.
  • Η επιτυχία και καινοτομία της συναλλαγής έγκεινται στην δυνατότητα υλοποίησης εκτός ισολογισμού (off-balance sheet) χωρίς εταιρικές εγγυήσεις από τον Όμιλο Cointer η οποία ανοίγει τον δρόμο για την σημαντική και ταχεία επέκταση με παρόμοιους όρους σε νέες παρόμοιες συναλλαγές.

 

Για περισότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

Francisco Donate
Executive Director, Debt Solutions & Advisory
email: francisco.donate@mountstreetllp.com
tel: +34 91572 6627

Η Mount Street ολοκληρώνει την πρώτη καινοτόμο χρηματοδοτική λύση για την Ισπανική εταιρία διαχείρισης αποβλήτων Cointer
περισσότερα