Η ομάδα μας διαθέτει τεράστια εμπειρία σε όλο το φάσμα εργασιών διαχείρισης χρέους, εστιάζοντας στην εξεύρεση των πλέον βέλτιστων, στοχευμένων λύσεων σε όλους τους τομείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς (πιστώσεις, δομημένες αγορές, asset backed)

Γνωρίστε την ομάδα μας

Διεθνής Παρουσία

Διεθνείς Πιστοποιήσεις: