"Εξελίσσουμε συχνά τις διαδικασίες μας και αναζητούμε συνεχώς καινοτόμες προσεγγίσεις ώστε να προσφέρουμε σαφείς οπτικές σε επενδυτές, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και στις παγκόσμιες κεφαλαιαγορές."

Ravi Joseph
Διευθύνων Εταίρος και CEO

"We regularly evolve our processes and innovate our approaches to bring cut-through clarity to investors, issuers and the global capital markets."

Paul Lloyd
Managing partner and global head of the service area

"Our business is diverse and global, but our culture is consistent – we value motivated and entrepreneurial people who are enthusiastic to make a contribution in an atmosphere of mutual respect, collaboration and pride in the quality of our work."

Stephan Plagemann
Head of Mount Street Portfolio Advisors

Διαθέσιμες Θέσεις: